Welkom bij SPOZ
Stichting Primair Onderwijs Zundert

SPOZ biedt kwalitatief hoogstaand onderwijs dat toegankelijk is voor alle kinderen in de gemeente Zundert. Daarbij wordt bewust omgegaan met de verscheidenheid in achtergronden en mogelijkheden van kinderen. Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van een groeiende zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen binnen een veilig en respectvol pedagogisch klimaat.

Al onze scholen spelen in op de behoeften van de kinderen en geven ruimte voor creatief denken, talentontwikkeling, onderzoekend en ontwerpend leren in een steeds verder digitaliserende leeromgeving.
Op deze website vind je meer informatie over onze stichting en de verschillende scholen.

SPOZ is de overkoepelende stichting voor zes basisscholen:
  • De Wegwijzer in Achtmaal,
  • De Jozefschool in Wernhout,
  • St. Antoniusschool in Klein- Zundert,
  • St. Annaschool in Zundert,
  • Zonnebloem Zundert
  • St. Bavo in Rijsbergen

PersoonlijkIeder kind wordt gezien!

BetrokkenSamen zorgen we voor goed onderwijs voor onze kinderen

PassieElke dag werken we met veel plezier om het beste uit ieder kind te halen!

SPOZ basisscholen
in de gemeente Zundert

De Wegwijzer
Basisschool in Achtmaal

Wij, het team, van basisschool De Wegwijzer zijn trots op onze school en op het onderwijs dat wij geven aan de kinderen. We werken vanuit de overtuiging dat we er alles aan doen om het kind het onderwijs te geven dat passend is bij zijn of haar situatie.

Lees meer >

Jozefschool
Basisschool in Wernhout

De school staat letterlijk en figuurlijk midden in het dorp, getuige de contacten met ouders, dorpsraad, parochie, peuterspeelzaal, enz. School en omgeving zorgen samen voor een goede ontwikkeling en fijne leer-/leefomgeving van de kinderen.

Lees meer >

St. Bavo
Basisschool in Rijsbergen

Onze school staat in het hart van Rijsbergen. Onze school zorgt voor een duidelijke leeromgeving met heldere regels en afspraken. Vanuit de pijlers Respect, Veiligheid en Openheid werken we samen aan ontwikkeling. De Sint Bavo inspireert om talenten te ontdekken en ontplooien. Ieder kind moet kunnen groeien, onze slogan is niet voor niets: Hier groei je.

Lees meer >

St. Annaschool
Basisschool in Zundert

Op de Annaschool zitten kinderen uit de wijken de Berk en Rutven. Het is een weerspiegeling van de maatschappij. Kinderen van diverse afkomst en uit diverse culturen werken, spelen, feesten, leren en spreken met elkaar.

Lees meer >

Zonnebloem
Basisschool in Zundert

De school is gelegen aan de Burg. Manderslaan en is gebouwd in de vijftiger jaren. Het gebouw heeft een groot schoolplein en een stuk bos waar de kinderen in de pauzes naar harte lust kunnen spelen.

Lees meer >

St. Antonius 
Basisschool in Klein–Zundert

Een prachtige school in een landelijke omgeving met als missie: "Goed onderwijs binnen een leerstofjaar-klassensysteem met oog voor ’t individuele kind. Ook zo bereiden we ze voor op de veranderende maatschappij om ons heen.

Lees meer >

"Het leukst vind ik leren schrijven"

Floor
Groep 5


"We brengen Keesje elke dag met een gerust hart naar school"

Sven & Marjolein
Ouders van Keesje


"Rekenen vind ik soms nog wel moeilijk"

Floris
Groep 6

"Ik heb heel veel vriendjes en vriendinnetjes in de klas"

Ruben
Groep 4

Dagelijks bestuur
van SPOZ

Op het mooie bestuurskantoor aan de Molenstraat werken Leonie van Breda (bestuurder), Joske Nooren (bestuurssecretaresse) en Astrid Jumelet (bestuurssecretaresse) dagelijks vol enthousiasme aan de ontwikkeling van onze organisatie en onze scholen.

Zij staan graag voor je klaar!

Impressie

Contact met SPOZ

Bestuurskantoor: 
Molenstraat 170A
4881GG  Zundert

Postadres:
Postbus 163
4880 AD  Zundert

T 06 -21 71 25 50
E bestuurskantoor@spoz.nl

Onze basisscholen


U bent van harte welkom op onze basisscholen in de gemeente Zundert.

© 2024 SPOZ Actilus webdesign